Ritueel & ceremonie

Ik begeleid je graag in het vormgeven van een ritueel of ceremonie bij een belangrijk moment in je leven.

Dat kan een gedeeld of persoonlijk ritueel zijn bij het vieren, verwelkomen, rouwen of loslaten van iets. Het kan een ritueel zijn voor en met jezelf en/of met een dierbare of een groep/familie waar je deel van uitmaakt.

Wat is een ceremonie of ritueel

Als kind creëerden we in ons spel vaak spontaan rituelen en symboliek. Het was onder meer onze manier om ervaringen te vieren en te verwerken. We konden ons hierbij verliezen in verhalen, symbolen en archetypes. Onze volwassen harten en geesten kunnen hier nog steeds veel voeding uit halen, bijvoorbeeld in boeken, films of ceremonies en vieringen. We kunnen ons in die symboliek diep begrepen voelen, en kunnen op deze manier iets uitdrukken wat voorbij woorden gaat. We voelen ons gezien, ontmoet op een plek die erg persoonlijk, groots, bijzonder, en soms weinig toegankelijk voelt. 

Een ceremonie of ritueel is een expressie in symbolen, beelden, woorden, gebaren, handelingen, vorm, van iets wat voorbij het alledaagse gaat. We vieren of eren iets wat ons op een emotionele en/of existentiële manier raakt. Net het vormgeven van zo een moment, of het nu een blij, verdrietig en/of spannend iets is, verankert dat moment veel dieper in ons leven. De aandacht die we het geven, maakt het extra bijzonder en geeft ons een anker om dat moment dicht bij ons te houden, of net los te laten. Het geeft betekenis. Het geeft taal aan het onzichtbare maar o zo essentiële: liefde, hoop, rouw, verbinding, transitie, verandering, transformatie, … Het kan een moment zijn waarop de dingen die niet zo zichtbaar zijn voor ons oog, zich toch duidelijk aan ons tonen. Met het ritueel maken we een ervaring of gebeurtenis concreter en hanteerbaarder, tonen we in vorm wat het met ons vanbinnen doet, en kunnen we hiermee vaak een stap verder. Het creëert ruimte, voor een nieuwe staat van zijn, voor het nieuwe ‘nu’, mét onze ervaringen en mijlpalen in ons aanwezig.

Heel concreet kan het gaan om een ritueel of ceremonie bij een duidelijke mijlpaal zoals een huwelijk, geboorte, overlijden, scheiding, verhuis, overgang van kind naar volwassenheid, … Alsook bij eerder innerlijke of persoonlijk betekenisvolle ervaringen en gebeurtenissen zoals andere vormen van verandering, transformatie, overgang, verlies, vervulling, keuze, … En dit alles zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen. 

Werkwijze

We ontmoeten elkaar één of meerdere keren om het ritueel of de ceremonie vorm te geven. We exploreren de betekenis van dit moment voor jou/jullie en hoe je dit wil uitdrukken. Ik zie mijn rol hierin als verhelderend, spiegelend en inspirerend. Ik stem me af op jullie taal, je wensen, op dat wat voor jullie belangrijk is, op je visie en beleving van dit moment. We zoeken de voor jullie passende symbolen, woorden, gebaren en vormen. Ik kan hierin een actieve of eerder ondersteunende rol spelen, afhankelijk van jullie wensen en noden. Op vraag kan ik de ceremonie ook (helpen) uitvoeren.

Alleen of samen

Een ritueel kan een intiem persoonlijk moment zijn van diepe verbinding en betekenisgeving met onszelf en met het leven. Soms kan het perfect zijn om een ceremonie alleen, enkel met onszelf, of eventueel met één of enkele getuige(n) te beleven. 

Het samen beleven van een ritueel of ceremonie kan dan weer ons gevoel van verbondenheid versterken. We tonen en delen onze innerlijke wereld op een zo belangrijk moment. Het is een kans voor mensen die ons omringen om zelf ook hun gevoel van mee-leven, gedeelde vreugde of steun tot expressie te brengen. Elkaar hierin ontmoeten, kan deugd doen. We voelen ons omringd, verbonden, gesteund en gedragen op een belangrijk moment in ons leven. Verweven met het web van onze omgeving, onze naasten, onze kring, onze ‘tribe’, met het leven zelf.

Welkom! Met alles wie je bent, wat je ervaart en wat je wil uitdrukken.

Praktisch

De sessies rond ritueel & ceremonie zijn volledig op maat.

Neem gerust vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te verkennen en om de vorm af te stemmen.