Energetisch lichaamswerk & healing

Wie ben je, en wat wil je echt in dit leven? Welke vibratie heeft jouw essentie, met welke levensvormen voel je je verbonden? Waar gaat je hart van zingen, wat geeft je ziel vleugels, waar wordt elke cel in je lijf blij van?

In de healing sessies nemen we je diepe levensvragen en de impulsen van je hart als kompas. We maken van hieruit een innerlijke reis. De intelligentie van je lichaam, de fluistering van je ziel en het bonzen van je hart zijn onze gidsen. Ik open en houd een veilige ruimte op energetisch, fysiek, mentaal en emotioneel vlak. We luisteren naar jouw tempo, jouw pad. Soms diep herkenbaar, soms fris verrassend. We ont-dekken een beetje meer van wie je bent, je kracht en kwaliteiten. We (her)ontdekken de glinstering van je ziel, het stralen van je wezen, de frisse opslag van je ogen.

Je bent welkom, helemaal zoals je bent. Wie je diep, wezenlijk en gewoon bent. 

Wat is energetisch lichaamswerk & healing

In het energetisch lichaamswerk ga ik luisteren naar de beweging van energie in jouw fysieke en energetische lichaam. Hierbij kunnen we gevoelens, gewaarwordingen en overtuigingen oppikken die in je lichaam huizen en waar er meer bewustzijn rond mag ontstaan. Dit kunnen pijnstukken of patronen zijn, gelinkt aan bijvoorbeeld persoonlijk of transgenerationeel trauma, die gezien en doorvoeld willen worden. Waardoor je terug meer ‘heel’ wordt, je energie terug vrijer gaat stromen en je verbinding met jezelf in zelfliefde mag verzachten. Het kan ook gaan over de verbinding met je kracht en kwaliteiten, met je levensenergie, je potentieel, je eigen frequentie of wezensenergie die nog meer gezien, belichaamd en geleefd mag en wil worden. In de sessies zijn licht- en schaduwwerk zodoende met elkaar verweven. Je gaat op een innerlijke reis. Mijn rol is die van gatekeeper en spaceholder. Ik vind het bijzonder om mensen te steunen in het openen van hun gewaarwording en in het versterken van de belichaming van hun multidimensionele zijn.

Werkwijze

Ik kijk holistisch en betrek zowel lichaam, mind, emoties, gevoelens als energetische gewaarwordingen in de sessies. Ik werk vanuit de intelligentie van jouw lichaam en bewustzijnsvelden waarmee we verbonden zijn. Ik stem mij steeds af op jou, op jouw intentie voor de sessie en op de meest passende werkwijze op dat moment. Ik werk met onder meer klank (soundhealing), energetische en fysieke aanraking, archetypische beelden, visualisaties, geleide fantasie, meditatie, elementen uit de natuur, gesprek, inquiry, muziek, adem, gewaarwordings- en focusoefeningen. Het accent of de manier waarop dit gebeurt, hangt af van de persoon, de vraag en het moment. De grotere, dragende heilige ruimte is onze bedding.

Als ontvanger lig je op de massagetafel, of kan je zitten of rechtstaan als je dat verkiest. Je hoeft niet meer te doen dan aanwezig te zijn, je te openen, te ontvangen wat je ervaart, en hiermee te ademen. Op de homepagina van deze website kan je enkele ervaringen lezen van mensen die een healing sessie ontvingen. Sommige mensen krijgen inzichten, anderen maken een diepe innerlijke reis en soms is de ervaring vooral erg ontspannend en valt er ballast weg. Sowieso worden er dingen aangeraakt, en wordt er een beweging geïnitieerd die nadien nog doorwerkt. Het is goed om met een open geest en hart de sessie in te stappen, want er zijn geen twee sessies hetzelfde. Het vertrekpunt van onze reis kan je kiezen (je intentie); waar die ons zal brengen, is een open landschap. Jouw lichaam en wezen tonen de weg. 

Belangrijk in mijn werk is het principe van gelijkwaardigheid. Mijn ervaring is niet ‘juister’ dan die van jou. Ik vraag jou in de sessie expliciete toestemming of ik de beelden en perspectieven die ik waarneem met je mag delen, en vraag hierbij om bij jezelf te checken wat met jou resoneert. Ik zal je niet zeggen wat goed of beter is om te doen. Jij kent jezelf het beste en je hebt als mens vrije wil. Jij bent de enige die concrete stappen kan zetten in jouw leven. Ik kan wel waardevolle input of feedback geven en een liefdevolle steun zijn op die weg. Mijn intentie is dienstbaar zijn aan de volgende stap(pen) die jij op je pad mag nemen. 

En dat doe ik graag. 

Tenslotte geef ik graag nog mee dat de kern van mijn energetisch werk het initiëren en kanaliseren van helende bewegingen is, op fysiek – emotioneel – mentaal – energetisch vlak. ‘Readings’ doe ik niet op zich. Het kan gebeuren dat ik tijdens de healing bepaalde waarnemingen doe en die op jouw vraag terugkoppel. Die waarnemingen ga ik echter niet bewust opzoeken en gebruik ik niet als primaire intentie of insteek voor de sessie. Dit omdat ik me ervan bewust ben dat mijn menselijke perspectief beperkt is, weliswaar nuttig en aanvullend kan zijn aan het jouwe en in die zin dienstbaar, maar geen lezing van ‘de’ waarheid op fysiek of energetisch vlak, als die absolute waarheid al bestaat. En omdat het voor mij belangrijk is dat jouw eigen innerlijke kompas versterkt wordt, en niet afhankelijk is van wat iemand buiten je waarneemt, hoe goed bedoeld ook. Ik buig voor de wijsheid in jou. En tenslotte, zeker niet in het minst, omdat ik merk dat de helende beweging die zich aandient en wil gebeuren, vaak voorbij gaat aan deze menselijke vragen die we begrijpelijk hebben. Ik stel me ten dienste van die helende beweging, die groter en fijner is dan ons hoofd kan vatten. 

Combinatie sessie

Je kan ook kiezen voor een combinatie van energetisch lichaamswerk en massage. Dit is de meest holistische sessie die ik aanbied. Deze komt neer op een healing met hiermee verweven, waar aangewezen, diepere fysieke aanrakingen zoals beschreven onder het aanbod ‘helende massage’. Het voordeel hiervan is dat je fysieke lichaam nog dieper betrokken wordt in de healing, zowel in het vertellen van jouw verhaal, het openen en laten stromen van jouw energie, als in de integratie van dit alles. 

Praktisch

Een energetisch lichaamswerk/healing sessie duurt minstens 1,5u. We starten met een kort gesprek waarin je je vragen, intentie en de thema’s die je bezighouden kan benoemen. Na het energetisch lichaamswerk is er een korte integratie waarin je ervaringen aan bod komen en we even nabespreken.

Een combinatie sessie healing + massage duurt minimum 2u. Ook hier starten en eindigen we met een kort gesprek.