Ik ben Sarah.

Ik ben gefascineerd door het leven. Mijn passies en interesses zijn bewustzijnsgroei, healing, mystiek, creativiteit en levenskracht. Inspiratiebronnen zijn onder meer de natuur, sjamanisme, christusbewustzijn, multidimensionaliteit en tantra. 

Ik hou ervan om in de natuur te zijn, en me vrij te voelen. Surfen, spelen, klimmen, zwemmen, yoga, dansen, ademen, lachen, aanraken, observeren, kamperen: ik zak in mijn lichaam, ik voel me verbonden met mezelf en met de wereld om me heen, ik voel me levend! Ik hou van meditatie, ceremonies, multidimensionaliteit, intimiteit en sjamanisme, van me afstemmen op dit aardelichaam en op de fijnere frequenties en andere bewustzijnsvelden, liefst beiden ter zelfde tijd.

Als hooggevoelige vrouw heb ik een lange tocht afgelegd om graag op aarde te vertoeven. Ik mag zeggen dat ik dat nu wel ervaar. Ik voel me gelukkig als ik voel wie ik ben: een weidse ziel in de speeltuin van een fysieke wereld. Doorheen dit proces ben ik steeds meer in mijn lichaam en in dit leven geland, en ter zelfder tijd kan ik mijn energetische aspecten meer belichamen, als multidimensioneel wezen dat ik ben. Het thuiskomen hier op aarde én in mijn weten en voelen van mezelf als ziel en bewoner van het universum, gaan hand in hand en versterken elkaar. Ik wil anderen hier ook graag in ondersteunen. 

Ik koester het contact met de mensen rondom me, mijn dierbare vrienden, familie, en ‘onbekenden’ die mijn pad kruisen en met wie ik een glimp van verbondenheid kan voelen, bijvoorbeeld bij het uitwisselen van een eenvoudig vriendelijk gebaar of bij een moment van herkenning. Mijn hart openen voelt als één van de spannendste en tegelijk mooiste dingen in dit leven. Verbondenheid is goud waard voor mij. Dankzij mooie, maar ook doorheen en dankzij uitdagende momenten, worden vriendschap en verbondenheid gepolijst en uitgepuurd tot de parel die ze zijn: een sleutel en steun in het belichamen van de heldere ziel die we zijn.

Ik voel me dan ook vervuld en blij als ik die verbinding die ik in mijn leven ervaar ook bij anderen mag faciliteren. Daar ligt mijn talent: om mensen te zien in de weidsheid, diepte en gelaagdheid van wie ze zijn. Als toegangspoort werk ik hiervoor met het fysieke en energetische lichaam. Ik ben opgeleid en heb werkervaring in de klassieke paden van de psychologie, psychotherapie en lichaamsgerichte therapie. Parallel en onderliggend hieraan, en hiermee verweven, heb ik altijd een fascinatie gehad voor bewustzijnswerk, belichaamd en subtieler energetisch werk, en vooral dan nog de plek waar deze samenkomen. Dat ervaar ik als mijn ‘thuis’. Ik vind het prachtig om te ervaren dat, hoe dieper we in ons lichaam zakken, hoe meer ons licht en oneindigheid voelbaar worden. 

Doorheen de afgelopen 30 jaar heb ik vanuit een verlangen om denken, voelen, lichaam en spirit te ontplooien in een gelijkwaardige balans, diverse opleidingen en groeitrajecten gevolgd. Ik was op zoek naar een holisme, een tegenbeweging van de tendens tot steeds meer specialismen in de maatschappij en in de gezondheidszorg. Ik voel me daarbij vooral geroepen tot de domeinen die onderbelicht zijn in onze wereld, waar ik tegelijk de grootste nood en ook de grootste schoonheid en vervulling ervaar: de be-lichaming van wie we zijn, en het toelaten van de connectie met onze fijngevoeligere aspecten, onze ziels- of wezensaspecten. Het werk op deze vlakken kan in veel mensen maar ook maatschappelijk een grote nood ledigen, een antwoord bieden op existentiële en zinvragen, en vanuit disbalans terug harmonie brengen. 

Ik heb naast psychologie, psychotherapie en traumawerk opleidingen en training gevolgd in onder meer craniosacrale therapie, soundhealing, reiki, healing, dans, beweging en lichaamswerk, meditatie, transparante communicatie, bewustzijnswerk, pre- en perinatale psychologie, sjamanisme, tantra en multidimensionaliteit. 

Vanuit een scherp rechtvaardigheidsgevoel en een sterk ethisch bewustzijn heb ik tenslotte van een nature grote affiniteit met ethische vragen en reflectie. Dit is nog verder verdiept, verfijnd en onderbouwd tijdens jarenlang onderzoek rond ethiek in de zorg aan een hogeschool.

Opleidingen

 • Master Psychologie, KUL (2002)
 • Workshops Pre- en perinatale psychologie, Birth process workshops (2014)
 • Focussen 1, Chris Van de Veire (2014)
 • Eenjarige basisopleiding Kinder- en jeugd psychotherapie (experiëntieel en ontwikkelingsgericht), UGent/UA (2013-14)
 • Kortdurende opleiding Ontwikkelingspsychologie en Kinder- en jongerenpsychotherapie, Tine Maeyens (2014)
 • Kortdurende opleiding Speltherapie, Tine Maeyens (2015)
 • Workshops Somatic experiencing & Traumatherapie bij kinderen, Maggie Kline (2017-18)
 • Postgraduaat Integratieve Psychotherapie kind en jeugd (experiëntiële en cognitieve gedragstherapie), UA (2019-2022)
 • Butoh en Danstheater (2001-03)
 • Podium- en Levenskunst opleiding, Center for Creativity and Theater, Kopenhagen (2006-07)
 • Hedendaagse Dans opleiding, Copenhagen Contemporary Dance School & Iceland Academy of the Arts (2007-09)
 • Workshops en lessenreeksen yoga, meditatie, muziek, dans en bewegingsexpressie, authentic movement, klimmen en surfen (1995-2023)
 • Podium- en Levenskunst opleiding, Center for Creativity and Theater, Kopenhagen (2006-07)
 • Shinui & Interactive Movement Integration, Hillel Krauss (2010-12)
 • Opleiding Cranio-sacrale therapie & Somato-emotional release, Upledger Belgium (2011-2013)
 • Workshop Viscerale therapie, Münich Gruppe (2013)
 • Workshop Polyvagaal theory en Lichaamsgericht werk, Agape Belgium (2020)
 • Yoga therapie voor angst en depressie, The Yoga Therapy Institute (2021) 
 • Reiki 1 en 2 (2003)
 • Workshop Merkabah, Veronique Van Moortel (2004)
 • Onderricht Esoterie en Mystiek (1995-2005)
 • Workshops Native American healing, Ike West (2004-2008)
 • Vipassana meditatieretreat (2006)
 • Workshops Sjamanisme, Agape Belgium (2001-2009)
 • Opleiding Psychodynamica en workshop Zelf-integratie, Centrum Gea (2014-16)
 • Klanktherapie opleiding, Harmonic Sounds (2015)
 • Practice group leader training Transparant communication, Academy of Inner Science (2015-16)
 • Mystical principles of Healing & Mediation and meditation, Academy of Inner Science (2015-17)
 • Workshops Familie-opstellingen, CKT & IVC & Stephen Busby (2006-07 en 2017-18)
 • Timeless Wisdom Training, Thomas Huebl, Academy of Inner Science (2017-19)
 • Workshops Sjamanisme, Reconnection & The Healing field, Roel Crabbé (2021-2023)
 • Facilitatortraining Multidimensionaliteit, Joanne Van Wijgerden (2022-2023)
 • Birth Imprint workshop, Anna Verwaal (2023)
 • Retraites en coaching in Tantrisch werk (2022-23)
 • The Galactic Human 2-daagse, Tessa Visch (2023)
 • Learning community Zorgethisch coach, sTimul (2015-17)

Werkervaringen

 • Psycholoog in ethisch comité WGK WVL (2017-heden)
 • Klinisch psycholoog en kinder-, jongeren- en volwassenen- therapeut (2013-21)
 • Dans- en lichaamsgericht therapeut in psychiatrie en CGG (2011, 2019 & 2020-21)
 • Onderzoeksmedewerker zorgethiek en mantelzorg, Howest, Rhizo en sTimul (2013-2018)
 • Freelance begeleider workshops dansexpressie, lichaamswerk en authentic movement (2000-2015)
 • Trajectbegeleider, psycholoog en begeleidster jongeren met ASS en STOS, De Kade (2004-05, 2019-20 en interims)