Ethisch advies

Relevantie

Naast een verlangen naar verbinding, leven er in onze samenleving veel prangende ethische vragen. Die vragen vertolken het verlangen naar een kompas in de veelheid van keuzes en mogelijkheden. De vraag ‘wat is (ethisch) goed om te doen’ gaat niet om het creëren van een norm, maar om het aanscherpen van onze integriteit, congruentie en bewustzijn wat betreft ons denken, spreken, handelen en de impact hiervan op onszelf en op het netwerk waarin we leven. Om bewuste, integere en congruente keuzes maken, met een open blik die de verschillende lagen, subtiele en verderstrekkende gevolgen van onze beslissingen hierin mee kan nemen.

Een gemis aan voeling met ethiek kan zich uiten in onderhuidse onrust, stuurloos zoeken, een (subtiel) voelbare leemte, en in weerstand, ambivalentie en tweespalt omtrent beslissingen en veranderingen. 

Onder druk van efficiëntie, prestatie en pragmatiek, wordt de vraag naar ‘wat is (ethisch) goed om te doen’ vaak vergeten. Nochtans is het bewust reflecteren over, en keuzes maken omtrent een ethisch kompas een belangrijk fundament voor elke structuur die gebouwd wordt, zoals organisaties en netwerken.

Werkwijze

Vanuit mijn gecombineerde ervaringen als onderzoeksmedewerkster in de ethiek aan een hogeschool en als psychologe, begeleid ik organisaties en netwerken in het verhelderen van hun waarden en hun unieke ethisch kompas, en in het vormgeven van zeer concrete beslissingen en keuzes vanuit dit ethisch perspectief. Hierbij ga ik niet uit van een vaststaand ethisch model, maar ondersteun ik de vraagsteller om tot een eigen concrete, doorleefde en toegepaste ethische visie te komen, gefundeerd in bewustzijn, congruentie en integriteit.

Dit kan een eenmalige of terugkerende begeleiding zijn. 

Praktisch

Ethisch advies is op maat. 

Neem even contact op om af te stemmen omtrent vormgeving en vergoeding.